Selasa, Januari 12, 2010

MALUKAH KITA?

DARIPADA Abu Mas’ud ‘Uqbah ibn ‘Amru Al-Ansari Al-Badri r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian terdahulu yang dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah: Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu.” (Riwayat Imam Al-Bukhari)

Pengajaran Hadis:
1. Malu adalah sifat mahmudah atau sifat yang terpuji. Sifat yang menjadi warisan dan akhlak para rasul, anbiya dan malaikat al-muqarrabin.

2. Frasa: “...Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu...” bukanlah satu suruhan atau perintah supaya melakukan, sebaliknya dikira sebagai tahdid (kecaman) supaya menjauhi dan meninggalkan sikap ‘tidak malu’ yang menjadi punca kepada lenyapnya iman seseorang.

3. Sifat malu yang bersumberkan keimanan berupaya menjadi benteng dan perisai buat diri seseorang Muslim daripada melakukan dosa dan kemaksiatan sama ada terhadap Allah atau sesama manusia.

4. Sifat malu yang mahmudah (terpuji) terbahagi kepada dua bahagian:
a) Yang boleh diusahakan
Yakni sifat malu yang dilatih hingga menjadi pakaian diri. Antara kaedah mengusahakannya adalah dengan cara makrifatullah yakni mengenal Allah dan merasai muraqabah Allah (merasai diri sentiasa dipantau dan diawasi oleh Allah SWT).
b) Yang tidak boleh diusahakan
Yakni sifat malu yang berupa rasa fitrah semula jadi yang diberikan Allah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya.

5. Malu yang mazmumah (dicela) pula adalah sifat malu yang tidak menepati syarak, seperti malu bertanya tentang agama. Misalnya, malu bertanya tentang cara beribadat dan malu melakukan perintah Allah seperti malu menutup aurat. Demikian juga malu melakukan kebaikan, ia adalah malu yang tercela dan dilarang oleh agama.

6. Malu adalah salah satu sifat utama seorang Mukmin kerana ia adalah sebahagian daripada iman. Malu tidak menghasilkan sesuatu kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain dikatakan bahawa malu dan iman itu berpasangan. Apabila salah satu daripadanya hilang maka yang keduanya turut hilang. Apabila malu tidak ada maka iman juga tidak ada dalam diri dan begitulah sebaliknya.

7. Sejarah peradaban membuktikan bahawa keinginan nafsu manusia itu amat tidak terbatas dan tidak pernah puas. Hanya dengan penghayatan sifat malu sahaja, mereka mampu membendung dan menjurusnya ke arah kemuliaan.

8. Malu sejati adalah malu yang didorong oleh perasaan iman kepada Allah SWT.